top of page
黎智麟醫生| 精神科醫生

黎智麟醫生

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
精神科專科醫生
香港大學精神醫學系榮譽臨床助理教授


專業資格:
香港大學內外全科醫學士
英國皇家精神科醫學院院士
香港精神科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(精神科)
香港家庭醫學學院家庭醫學文憑

​上環診所

地址: 香港上環干諾道中130-136號誠信大廈2101室 (上環C出口)

​電話: 28155111

​旺角診所

地址: 九龍旺角彌敦道655號15樓1511室 (旺角E1出口)

​電話: 27879372

SWclinic
MKclinic

服務範疇

長者

 

其他服務:

  • 平安紙 (遺囑)

  • 持久授權書

  • 預設醫療指示

  • 撰寫精神科醫療報告

  • ​外展/家訪

 

新式治療:

  • 噴鼻式抗抑鬱藥物 (esketamine)

service
bottom of page